strona główna   I   historia firmy   I   osiągnięcia   I   doświadczenie   I   teraźniejszość   I   kariera   I   kontakt

podstawowe wyposażenie techniczne

referencje

budowa sieci 
wodociągowych

budowa kanalizacji 
sanitarnych

budowa sieci telekomunikacyjnych

teraźniejszość

Przedsiębiorstwo, jest spadkobiercą i kontynuatorem najstarszych tradycji polskiego budownictwa kabli dalekosiężnych, tradycji specjalistów ,którzy karierę zawodową rozpoczynali w 1929 r. w Towarzystwie Kabli Dalekosiężnych, kontynuowali kolejno w „Grupie Technicznej”, PPRK, PPRE, Ekspozyturze Robót Kablowych, a ostatecznie stanowili kadrę PBLK. 
 
Tradycja ta wyraża się nawykiem dobrej roboty i gruntownej wiedzy technicznej, o czym świadczy ponad 40 tysięcy km kabli dalekosiężnych wybudowanych w ciągu 70 lat i sprawnie działających do chwili obecnej, a także prawie 1 500 km linii optotelekomunikacyjnych wybudowanych po 1992 r..

W wykonywaniu naszych zleceń współpracowaliśmy z takimi firmami jak:

 • PKP S.A.

 • TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Sp. z o. o.

 • POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

 • TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

 • WZM I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI

 • NETIA

 • DIALOG 

 • MITSUI & CO.,LTD,  

 • NEC,  

 • SIRTI,  

 • ALCATEL,  

 • SKANSKA  

uzyskując bardzo pozytywne oceny prac , które były nam zlecane.

Posiadamy potencjał w postaci sprzętu i ludzi /wszyscy Kierownicy Robót mają uprawnienia konieczne do prowadzenia robót/ umożliwiający prowadzenie robót w każdych warunkach. 

 

 

 

 

Adres:

PBLK TELKABL Sp. z o.o.
Łagiewniki Nowe
ul. Okólna 72
95-002 Smardzew

 

Tel.: +48 42 715 09 73

Fax: +48 42 715 09 72

E-mail: info@pblk.pl

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Warszawa


tel. 22 724 76 05

 fax 22 724 82 61
www.apdop.gov.pl

strona główna   I   historia firmy   I   osiągnięcia   I   doświadczenie   I   teraźniejszość   I   kariera   I   kontakt

 

Copyright © PBLK 2010

Projekt strony: IRN Multimedia