strona główna   I   historia firmy   I   osiągnięcia   I   doświadczenie   I   teraźniejszość   I   kariera   I   kontakt

podstawowe wyposażenie techniczne

referencje

budowa sieci 
wodociągowych

budowa kanalizacji 
sanitarnych

budowa sieci telekomunikacyjnych

budowa sieci telekomunikacyjnych

Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych TELKABL Sp. z o. o. wykonuje sieci telekomunikacyjne w pełnym zakresie:

  • kable światłowodowe i miedziane, 

  • budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej, 

  • budowa sieci telekomunikacyjnej ziemnej i napowietrznej, 

  • okablowanie wewnątrz budynkowe, 

  • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

na terenie całego kraju. 


Kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu robót w zakresie inżynierii lądowej gwarantuje dobrą jakość robót i terminowość wykonania.
Nasi inżynierowie jak i technicy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, stosowne uprawnienia i certyfikaty, co gwarantuje ciągłość eksploatacyjną i bezawaryjne funkcjonowanie obiektów zrealizowanych przez nasze Przedsiębiorstwo. 

 

 

 

 

 

Adres:

PBLK TELKABL Sp. z o.o.
Łagiewniki Nowe
ul. Okólna 72
95-002 Smardzew

 

Tel.: +48 42 715 09 73

Fax: +48 42 715 09 72

E-mail: info@pblk.pl

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Warszawa


tel. 22 724 76 05

 fax 22 724 82 61
www.apdop.gov.pl

strona główna   I   historia firmy   I   osiągnięcia   I   doświadczenie   I   teraźniejszość   I   kariera   I   kontakt

 

Copyright © PBLK 2010

Projekt strony: IRN Multimedia