strona główna   I   historia firmy   I   osiągnięcia   I   doświadczenie   I   teraźniejszość   I   kariera   I   kontakt

podstawowe wyposażenie techniczne

referencje

budowa sieci 
wodociągowych

budowa kanalizacji 
sanitarnych

budowa sieci telekomunikacyjnych

historia

W roku 1928 utworzono przedsiębiorstwo pod nazwą Towarzystwo Kabli Dalekosiężnych Spółka z o.o. /TKD/ której udziałowcami były wszystkie znaczące w kraju fabryki kablowe i teletechniczne. Dyrektorem Spółki został inż. Ignacy Niepołomski. W tym właśnie przedsiębiorstwie, jeszcze pod nadzorem zagranicznych specjalistów angielskich i czeskich, rozpoczynali karierę zawodową pierwsi polscy inżynierowie, technicy i monterzy, których wspominamy jako pionierów budownictwa kabli dalekosiężnych.
W roku 1933 została utworzona przez młodych entuzjastów techniki Spółdzielnia „Grupa Techniczna” pod kierownictwem inż. Bronisława Budkiewicza.
W roku 1935 TKD zostało postawione w stan likwidacji, natomiast zatrudnieni tam praktycznie wszyscy polscy fachowcy zostali przejęci przez „Grupę Techniczną”
Pomyślne rezultaty osiągnięte przy budowie magistral kablowych spowodowały przede wszystkim ilościowy i jakościowy przyrost kadry technicznej w Spółdzielni. Można było podjąć wykonawstwo robót o większym stopniu złożoności.
Rozwój Spółdzielni „Grupa Techniczna” przerwały działania wojenne 01.09.1939 r.
W latach 1939 - 1944 „Grupa Techniczna” nie budowała kabli dalekosiężnych.
Już w lutym 1945 r, został reaktywowany wydział kablowy „Grupy Technicznej”. Pomimo dużych trudności materiałowych i sprzętowych do 1947 r. udało się wyremontować około 1300 km magistral kablowych.
Po upaństwowieniu Wydział Kablowy Grupy Technicznej w 1949 r, włączono do Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych. Równocześnie funkcjonował wydział kablowy w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych. W 1951 r. obie jednostki połączono i podporządkowano Ministerstwu Poczt i Telegrafów tworząc Ekspozyturę Robót Kablowych. Dyrektorem Ekspozytury mianowany został inż. Wiktor Kowalczyk, załogę zaś stanowiła kadra techniczna i monterska z pionierskich czasów Towarzystwa Kabli Dalekosiężnych, z Grupy Technicznej , a także wykształcony przez nich młodszy narybek specjalistów.
Z dniem 1 stycznia 1953 r. Ekspozytura została przekształcona w Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych pod kierownictwem inż. Wiktora Kowalczyka.
Z dniem 10.10.2002 r. połączenie spółki z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym TELKABL, w wyniku połączenia powstaje firma w obecnym kształcie pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych TELKABL Spółka z o. o.

 

KALENDARIUM 

  • 1928 r. powstaje Towarzystwo Kabli Dalekosiężnych Spółka z o.o. 

  • 1933 r. powstaje Spółdzielnia „Grupa Techniczna”

  • 1935 r. przejęcie przez Spółdzielnię „Grupa Techniczna” Towarzystwa Kabli Dalekosiężnych Sp. z o.o.

  • 1939 - 1944 „Grupa Techniczna” przerwała działalność.

  • 1945 r. reaktywowany wydział techniczny „Grupy Technicznej”

  • 1949 r. upaństwowienie „Grupy Technicznej” i włączenie jej do Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych.

  • 1951 r. powstaje Ekspozytura Robót Kablowych z połączenia PPRK z wydziałem kablowym w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych.

  • 01.01.1953 r. Ekspozytura Robót Kablowych zostaje przekształcona w Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych.

  • 01.03.1992 r. przekształcenie się w Spółkę Pracowniczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych Spółka z o. o.

  • 10.10.2002 r. połączenie spółki z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym TELKABL, w wyniku połączenia powstaje firma w obecnym kształcie pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych TELKABL Spółka z o. o.

 

 

 

 

Adres:

PBLK TELKABL Sp. z o.o.
Łagiewniki Nowe
ul. Okólna 72
95-002 Smardzew

 

Tel.: +48 42 715 09 73

Fax: +48 42 715 09 72

E-mail: info@pblk.pl

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Ul. Stefana Okrzei 1
05-822 Warszawa


tel. 22 724 76 05

 fax 22 724 82 61
www.apdop.gov.pl

strona główna   I   historia firmy   I   osiągnięcia   I   doświadczenie   I   teraźniejszość   I   kariera   I   kontakt

 

Copyright © PBLK 2010

Projekt strony: IRN Multimedia